Seleverkstedet Jan Reinertsen

Cooldog samarbeider med seleverstedet Jan Reinertsen. Vi bruker trekkseler aktivt i trening i vanntredemølle samt motstandsmansjetter.
Les mer om Seleverkstedet her